Άρθρα

Εκκριτική Ωτίτιδα (Χρόνια Μέση Ωτίτιδα με Υγρό) στα παιδιά

Η κατάσταση αυτή (όχι πάθηση κατ’ ουσίαν) χαρακτηρίζεται από συλλογή και παραμονή υγρού στο μέσο αυτί (πίσω από το τύμπανο) (τμήμα 2 εικ .1) χωρίς να έχει τα συμπτώματα της γνωστής μας οξείας μέσης πυώδους ωτίτιδας (πόνο, πυρετό, κακή διάθεση κλπ)....

Εκκριτική ωτίτιδα - Δρ Τσακανίκος
Σιελόρροια - Δρ Τσακανίκος

Σιελόρροια στα παιδιά - Σύγχρονη αντιμετώπιση

Σιελόρροια είναι η ακούσια ροή σάλιου από το στόμα.
Ο όρος αναφέρεται συνήθως στην πρόσθια σιελόρροια και πρέπει να διακρίνεται από την οπίσθια, όπου το σάλιο διατρέχοντας την επιφάνεια της γλώσσας ρέει στο φαρυγγικό ισθμό... 

Επισκέψεις με ραντεβού:

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ

Δευτέρα: 17:00-20:00
Πέμπτη: 17:00-20:00

ΠΑΙΔΩΝ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ

Δευτέρα: 10:00-12:30 
Τετάρτη: 
10:00-12:30 & 17:30-19:30